KOREKTURY

Zajišťujeme všechny typy textových korektur. Korekturami by měly projít všechny texty po překladu, které slouží k veřejné prezentaci (např. na internetu) nebo jsou určeny do tisku. Korektury vždy provádí rodilý mluvčí daného cílového jazyka. V zásadě lze rozlišit několik typů korektur. Ohledně výběru vhodného typu korektury pro váš text se na nás neváhejte obrátit.

Jazyková korektura – tato korektura má za cíl kontrolu gramatiky a stylistiky. Korektor se zaměřuje pouze na cílový text (tj. text překladu).

Srovnávací korektura – tento druh korektury se používá u překladu náročnějších odborných textů. Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka s velmi dobrou znalostí i zdrojového jazyka. Jedná se v podstatě o kontrolu správnosti překladu. Korektor sleduje, zda byl text přeložen správně a nedošlo k významovému posunu.

Předtisková korektura (korektura po vysázení) – tento druh korektury se provádí po vysázení textu grafikem. Sleduje, zda nedošlo např. k porušení celistvosti textu (např. k špatnému rozdělení slov na řádku, k překlepům apod.).