LOKALIZACE

Lokalizace je přizpůsobení překladu textu do jazyka cílové země s respektováním jejích místních zvyklostí – tj. různých jazykově specifických odlišností (např. odlišný způsob zápisu data a času, měny, odlišně používané jednotky vah a měr – např. palce, psaní zleva doprava – např. u arabštiny nebo hebrejštiny, používání rozdílných kalendářů, časových pásem, psaní velkých písmen, odlišné formátování čísel – viz např. rozdílný způsob oddělování desetinných čísel v angličtině a češtině, gramatické rozdíly v britské a americké angličtině apod.). Nemalý význam má zejména respektování místních kulturních zvyklostí. Jedná se tedy o převedení textů používaných v rámci daného software, her apod. do jiných zemí, než pro které byly původně vytvořeny.

Zajišťujeme:

Lokalizaci internetových stránek

Lokalizaci her

Lokalizaci software