TLUMOČENÍ

V zásadě lze rozlišit dva základní typy tlumočení. Při konsekutivním tlumočení překládá tlumočník projev mluvčího po větách nebo po několika souvětích. V projevu se tedy vždy střídají mluvčí a tlumočník.  Naproti tomu při simultánním tlumočení hovoří mluvčí i tlumočník současně. Při tomto typu tlumočení je zapotřebí zajistit i speciální tlumočnickou techniku.

Konsekutivní tlumočení

V rámci konsekutivního tlumočení rozlišujeme několik podtypů.

Doprovodné tlumočení je tlumočení při obchodních jednáních, při doprovázení např. delegace na zahraniční návštěvě apod.

Konferenční tlumočení se používá např. u krátkých příspěvků – např. krátkých projevů zahraničních účastníků, kde by bylo nadbytečné použití simultánního tlumočení vystupujících.

Speciální typ konsekutivního tlumočení je soudní tlumočení. Stejně jako je tomu u soudně ověřených překladů, musí být tlumočník jmenován soudem (tzv. soudní tlumočník, který má kulaté razítko). Jak již název napovídá, jedná se o oficiální tlumočení při styku s úřady. Soudní tlumočení je vyžadováno při soudních jednáních, při výsleších na policii, jednáních u notáře nebo např. u tlumočení svatebních obřadů.

Simultánní tlumočení

V zásadě rozlišujeme dva podtypy simultánního tlumočení – kabinové tlumočení a tzv. šušotáž. Při kabinovém tlumočení tlumočí z tlumočnické kabiny dva tlumočníci a posluchačům je zvuk přenášen do sluchátek. Naše společnost Vám zajistí i zapůjčení tlumočnické techniky včetně její instalace a obsluhy po celou dobu konání akce. Při tlumočení menšímu okruhu posluchačů lze tlumočit tzv. šušotáží, kdy sedí tlumočník přímo v publiku a tlumočí tlumeným projevem – šeptáním (pouze několika osobám) nebo pomocí mikrofonu a sluchátek tzv. šeptákové sady (pro skupinu více posluchačů).

Co je dobré vědět před objednáním tlumočení?

Tlumočníci jsou „pouze“ lidé, nejsou to stroje. Jsou to profesionálové, kteří skvěle ovládají překlad mluveného slova oběma směry (bravurně ovládají oba jazyky mezi kterými tlumočí) a dokáží pohotově reagovat. Vzhledem k náročnosti této profese je vždy potřeba, aby se tlumočníci na danou akci důkladně připravili. Z tohoto důvodu je třeba tlumočníkům v dostatečném časovém předstihu před konáním akce poskytnout podklady pro přípravu (např. vizuální náhled prezentace, která bude na konferenci představena, konkrétní body nebo program obchodního jednání apod.).

Vzhledem k náročnosti simultánního tlumočení je třeba objednat do kabiny vždy 2 tlumočníky. Tlumočníci se v průběhu pravidelně střídají. K simultánnímu kabinovému tlumočení je zapotřebí zajistit potřebnou speciální tlumočnickou techniku, která je tvořena zejména tlumočnickou kabinou, mikrofony, sluchátky apod.