Překlady

Kvalitní a rychlé překlady

Soudní překlady

Překlady s kulatým razítkem

Korektury

Jazykové, stylistické i srovnávací korektury

Tlumočení

Simultánní, konsekutivní i šušotáž

Lokalizace

Lokalizace her, software a webových stránek

Legalizace

Legalizace a superlegalizace dokumentů, notářské kopie

Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8
+420 728 582 888
+420 222 316 657