LEGALIZACE

Legalizace – opatření dokumentu apostilou
Apostilou je třeba opatřit dokumenty pro úřední styk s cizími státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagské úmluvy z roku 1961.
Superlegalizace
Superlegalizaci listin budete potřebovat pro použití ve státech, které nejsou signatáři Haagské úmluvy a ČR s nimi nemá uzavřenou dvojstrannou dohodu o právní pomoci.