SOUDNÍ PŘEKLADY

Soudně ověřené překlady (někdy také nazývané jako překlady se soudním ověřením, nebo úřední překlady) jsou oficiálními překlady, které se používají při úředním styku (tj. překlad oficiálních dokumentů). Tento druh překladu mohou vyhotovit pouze soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni krajským soudem (vlastní tzv. kulaté razítko). Soudní překlady se svazují s originálem nebo s ověřenou kopií originálního dokumentu a vedle samotného textu překladu jsou vždy opatřeny tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem překladatele. Překladatel na doložce stvrzuje, že překlad přesně odpovídá originálnímu textu. Tento druh překladu existuje pouze v listinné podobě.

Rádi vám před samotným soudně ověřeným překladem zajistíme i notářsky ověřené kopie vašich dokumentů. Zprostředkujeme vám rovněž apostilaci nebo superlegalizaci vašich dokumentů.